Adresář a konzulát

Formy nábytku se stanou ještě přímějšími a konstruktivnějšími než v době Ludvíka XVI. Horní část zadní části sedadel se někdy mírně ohýbá, nebo naopak směrem dovnitř. Laková opěrka je téměř pravoúhlá

Předáním galerie

LEAVE ANSWER